Sprawozdanie 2017

SPRAWOZDANIE

z działalności Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew

za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .

Towarzystwo założone zostało przez 17 osób a na dzień 31 grudnia 2014 roku Towarzystwo liczy już 50 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego Towarzystwa był Ryszard Szewior, szef drużyny oldbojów z Polskiej Cerekwi, która nigdzie nie była formalnie zrzeszona .

W roku 2017 Zarząd odbył 2 posiedzenia na których między innymi ,opracowano sprawozdania finansowe, omawiano terminarz rozgrywek rundy wiosennej i jesiennej Wojewódzkiej Ligi Olbojów oraz Opolskiego Związku Piłki Nożnej, opracowano wniosek o dotację, a także przygotowano Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbyło się w dniu 25 marca 2017 roku, rozpatrywano także sprawę zawieszenia sekcji seniorów oraz powołania sekcji juniorowi starszych.

Działalność sportowo –rekreacyjna

Drużyna oldbojów brała udział w regularnych rozgrywkach piłki nożnej Wojewódzkiej Ligii Oldbojów Opolszczyzny. Wiosną i jesienią drużyna rozegrała w sumie 16 meczy zgodnie z terminarzem rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Oldbojów . Na 16 rozegranych meczy 3 wygrano, 2 zremisowano i 11 przegrano.

Drużyna seniorów grała tylko w rundzie wiosennej. W sumie rozegrała 12 meczy zgodnie z terminarzem Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Na 12 rozegranych meczy 7 wygrała, 4 przegrała a jeden mecz zremisowano.

Drużyna juniorów młodszych brała udział w rozgrywkach tylko w rundzie wiosennej 2017 r.. W tej rundzie rozegrała 8 meczy w tym 1 wygrała, 1 zremisowała a pozostałe przegrała.

Drużyna trampkarzy nie brała udziału w rozgrywkach w 2017 roku.

Drużyna juniorów starszych do rozgrywek w Opolskim Związku Piłki Nożnej zgłoszona została we wrześniu 2017 roku. W rundzie jesiennej rozegrała 9 meczy. Wygrała 1, przegrała 6 a 1 mecz zremisowała. Drużyna została zawieszono w lipcu 2017 roku.

Ponadto:

28 stycznia - Oldboje wzięli udział w halowym turnieju piłkarskim, który odbył się w Głogówku, niestety do podium zabrakło tylko punktu.

10 lutego - Seniorzy zagrali pierwszy mecz sparingowy na sztucznej nawierzchni w Głogówku z Łężcami. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5-5.

26 lutego - Seniorzy rozegrali drugi mecz kontrolny przegrywając w Babicach 8-3.

4 marca - w ramach dalszych przygotowań seniorzy wygrali z Odrą Koźle 5-1.

4 marca - Oldboje Unii kolejny raz wzięli udział w halowym turnieju piłkarskim, który odbył

się w Kietrzu gdzie zajęli trzecie miejsce.

13 marca - Seniorzy zakończyli rozgrywki w piłkarskim pucharze Polski – przegrywając mecz ze Sławięcicami 4-0.

24 września - Oldboje wzięli udział w turnieju piłkarskim z okazji 20 - lecia istnienia Klubu Oldboje Fortuna Głogówek gdzie zajęli 2 miejsce.

13 grudnia - Oficjalna strona internetowa klubu została zapisana do jednych z najbardziej i najliczniej odwiedzanych stron przez internautów. W miesiącu maju i czerwcu stronę odwiedziło blisko 14 tys. internautów Jest to jeden z najlepszych wyników od momentu powstania tej witryny.

Podsumowując cały rok można stwierdzić, że towarzystwo działa dobrze. Problemem są braki kadrowe w poszczególnych sekcjach. Działania Zarządu, a także samych zawodników niestety jak na razie nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci zdobywania nowych zawodników. W klubie zatrudniony był trener.

Działalność finansowa

Składka członkowska zgodnie z uchwałą nr 6/2008 z dnia 14 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wynosi 5 zł miesięcznie. W roku 2017 składki wpłaciło tylko 36 członków.

Środki jakimi dysponowało Towarzystwo to:

- składki członkowskie 2 160,00 zł

- darowizna z cukrowni „Cerekiew” 1 000,00 zł

- darowizna z PBS K- Koźle 500,00 zł

- dotacja otrzymana w wyniku konkursu z urzędu gminy 22500,00 zł

- wpływy z 1 % podatku 1 517,40 zł

- opłaty za usługi reklamowe 3 250,00 zł

Wydatki razem w 2017 r. 27473,05zł

I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1.

Wyciąg

nr 1

24.02.2017

Saldo początkowe

dotacja z urzędu gminy

6,25

22500,00

2.

Faktura

nr 1

2.16

24.02.2017

Naprawa odzieży sportowej

240,00

240,00

240,00

0,00

0,00

24.02.2017

3.

Rachunek do umowy zlecenia nr 1/2017 z 01.02.2017

3.3.

28.02.2017

Przygotowanie drużyn juniorów i seniorów do sezonu

948,35

948,35

948,35

0,00

0,00

28.02.2017

4.

Fakt. Nr FVSU/309/03/17

2.2

01.03.2017

Składka za udział w rozgrywkach wiosna 2017

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

06.03.2017

5.

Nota obciążeniowa nr NOTE/24/03/17

3.1.

01.03.2017

Ekwiwalent sędziowski za rundę wiosna 2017 Klasa B sędzia główny

Ekwiwalent sędziowski za rundę wiosna 2017 II Liga Juniorów Młodszych sędzia główny

1 326,00

1326,00

1326,00

0,00

0,00

06.03.2017

6.

Faktura nr FVSO/24/03/17

3.1.

01.03.2017

Opłata za obsługę

57,43

57,43

57,43

0,00

0,00

06.03.2017

7.

Nota obciążeniowa NOTS/302/03/17

2.2

01.03.2017

Opłata za składkę członkowską za 2017 r.

120,00

120,00

120,00

0,00

0,00

06.03.2017

8.

Wyciąg

nr 2

02.03.2017

czek

9.

Faktura nr FV 49/2017

2.10

05.03.2017

Usługa transportowa

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

14.03.2017

10.

Wyciąg

nr 3

06.03.2017

prowizja

4,50

4,50

0,00

4,50

0,00

06.03.2017

11.

Faktura nr 2/2017

09.03.2017

Palma pogrzebowa

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

09.03.2017

12.

Faktura

nr 6

2.9

09.03.2017

Badanie lekarskie zawodników

510,00

510,00

510,00

0,00

0,00

09.03.2017

13.

Faktura nr FA/101/03/2017

10.03.2017

Sprawozdanie finansowe

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

24.03.2017

14.

Faktura 76/MO41/2017

1.2

12.03.2017

Obuwie piłkarskie

119,99

119,99

119,99

0,00

0,00

12.03.2017

15.

Faktura FVS/141/03/2017

2.2.

14.03.2017

transfer

59,00

59,00

59,00

0,00

0,00

14.03.2017

16.

Wyciąg

nr 4

14.03.2017

prowizja

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

14.03.2017

17.

delegacja

18.03.2017

Delegacja sędziowska

98,00

98,00

0,00

98,00

0,00

18.03.2017

18.

Wyciąg

nr 5

20.03.2017

Opłata za bl. czekowe

1,10

1,10

0,00

1,1 0

0,00

20.03.2017

19.

Faktura nr 13/03/2017

2.5

21.03.2017

catering

271,60

271,60

271,60

0,00

0,00

18.03.2017

20.

Nota obciążeniowa NOTE/373//03/2017

3.1.

24.03.2017

Ekwiwalent sędziowski za rundę wiosenną 2017 Puchar Polski

130,00

130,00

130,00

0,00

0,00

05.04.2017

21.

Faktura FVSO/373/03/17

24.03.2017

Opłata za obsługę

5,04

5,04

0,00

5,04

0,00

05.04.2017

22.

Wyciąg

nr 6

24.03.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

24.03.2017

23.

Faktura UMG/PS/00088/03/2017

29.03.2017

Opłata za wynajem hali sportowej

140,00

140,00

0,00

140,00

0,00

05.04.2017

24.

Faktura VAT FA/000204/2017/D

1.2

29.03.2017

Buty piłkarskie, dres

2134,89

2143,89

2134,89

0,00

0,00

05.04.2017

25.

Rachunek do umowy o dzieło nr 3/2017 z 01.03.2017

2.1

30.03.2017

Przygotowanie obiektu do sezonu, pranie sprzętu ,sypanie linii

304,00

304,00

304,00

0,00

0,00

30.03.2017

26.

Rachunek do umowy zlecenia nr 2/2017 z 01.03.2017

3.3.

31.03.2017

Trenowanie i prowadzenie drużyny juniorów i seniorów

948,35

948,35

948,35

0,00

0,00

31.03.2017

27.

delegacja

01.04.2017

Delegacja sędziowska

98,00

98,00

0,00

98,00

0,00

01.04.2017

28.

Faktura VAT FP/15/2017

01.04.2017

Woda mineralna

39,98

39,98

0,00

39,98

0,00

01.04.2017

29.

Faktura 01/04/2017

2.5

01.04.2017

catering

254,80

254,80

254,80

0,00

0,00

01.04.2017

30.

Wyciąg

nr 7

03.04.2017

czek

31.

Wyciąg

nr 8

05.04.2017

prowizja

6,00

6,00

0,00

6,00

0,00

05.04.2017

32.

Faktura nr F/4402/00083/17/WA

2.11

06.04.2016

Opłata za konto

156,60

156,60

156,60

0,00

0,00

05.04.2017

33.

Wyciąg

nr 9

07.04.2017

prowizja

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

07.04.2017

34.

Faktura VAT 926/PC/17

1.7

22.04.2017

Olej napędowy

204,60

204,60

204,60

0,00

0,00

22.04.2017

35.

paragony

22.04.2017

Opłata za autostradę

20,00

20,00

0,00

20,00

0,00

22.04.2017

36.

Faktura VAT FA 000331/2017/D

1.2

27.04.2017

Buty piłkarskie

364,00

364,00

364,00

0,00

0,00

04.05.2017

37.

Faktura FV 94/2017

2.10

28.04.2017

Usługa transportowa

220,00

220,00

220,00

0,00

0,00

11.05.2017

38.

Faktura VAT FP/21/2017

29.04.2017

Woda mineralna

26,03

26,03

0,00

26,03

0,00

29.04.2017

39.

Faktura VAT 984/PC/17

1.7

29.04.2017

Olej napędowy

129,36

129,36

129,36

0,00

0,00

29.04.2017

40.

Rachunek do umowy zlecenia nr 4/2017 z 01.04.2017

3.3

30.04.2017

Trenowanie i prowadzenie drużyny juniorów i seniorów

949,00

949,00

949,00

0,00

0,00

30.04.2017

41.

Rachunek do umowy o dzieło nr 5/2017 z 01.04.2017

2.1.

30.04.2017

Pranie sprzętu, sypanie linii, dbanie o porządek na obiekcie

304,00

304,00

304,00

0,00

0,00

30.04.2017

42.

Wyciąg

nr 10

04.05.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

04.05.2017

43.

delegacja

06.05.2017

Delegacja sędziowska

98,00

98,00

0,00

98,00

0,00

06.05.2017

44.

Wyciąg

nr 11

11.05.2017

prowizja

6,00

6,00

0,00

6,00

0,00

11.05.2017

45.

Faktura VAT 1119/PC/17

1.7

13.05.2017

Olej napędowy

151,64

151,64

151,64

0,00

0,00

13.05.2017

46.

Faktura 09/05/2017

2.5

15.05.2017

catering

310,40

310,40

310,40

0,00

0,00

15.05.2017

47.

delegacja

20.05.2017

Delegacja sędziowska

98,00

98,00

0,00

98,00

0,00

20.05.2017

48.

Wyciąg

nr 12

23.05.2017

czek

49.

Faktura VAT 1287/PC/17

1.7

27.05.2017

Olej napędowy

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

27.05.2017

50.

Faktura VAT FA/000452/2017/D

1.2

29.05.2017

Buty piłkarskie, rękawice bramkarskie, lód sztuczny

546,90

546,90

546,90

0,00

0,00

05.06.2017

51.

Faktura VAT FA/43/2017

1.8

31.05.2017

Proszek do prania

33,00

33,00

33,00

0,00

0,00

31.05.2017

52.

Rachunek do umowy o dzieło nr 6/2017 z 01.05.2017

2.1.

31.05.2017

Pranie sprzętu, sypanie linii, dbanie o porządek na obiekcie

502,00

502,00

502,00

0,00

0,00

31.05.2017

53.

Rachunek do umowy zlecenia nr 7/2017

3.3.

31.05.2017

Trenowanie i prowadzenie drużyny juniorów i seniorów

949,00

949,00

949,00

0,00

0,00

31.05.2017

54.

Faktura 17/05/2017

2.5

31.05.2017

catering

278,40

278,40

278,40

0,00

0,00

31.05.2017

55.

Wyciąg

nr 13

01.06.2017

prowizja

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

01.06.2017

56.

Faktur VAT FP/31/2017

01.06.2017

Woda mineralna

30,86

30,86

30,86

30,86

0,00

01.06.2017

57.

Wyciąg

nr 14

05.06.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

05.06.2017

58.

Wyciąg

nr 15

09.06.2017

czek

59.

Faktura 07/06/2017

2.5

13.06.2017

catering

158,40

158,40

158,40

0,00

0,00

13.06.2017

60.

Faktura VAT FA/000635/2017/D

1.2

28.06.2017

Buty piłkarskie

163,00

163,00

163,00

0,00

0,00

07.07.2017

61.

Faktura FV 143/2017

2.10

29.06.2017

Usługa transportowa

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

07.07.2017

62.

Faktura VAT FP/52/2017

30.06.2017

Woda mineralna

9,47

9,47

0,00

9,47

0,00

30.06.2017

63.

delegacja

30.06.2017

Delegacja sędziowska

98,00

98,00

0,00

98,00

0,00

30.06.2017

64.

Faktura 17/06/2017

2.5

30.06.2017

catering

298,84

298,84

298,84

0,00

0,00

30.06.2017

65.

Rachunek do umowy zlecenia nr 8/2017 z 01.06.2017

3.3

30.06.2017

Trenowanie i prowadzenie drużyn juniorów i seniorów

949,00

949,00

949,00

0,00

0,00

30.06.2017

66.

Rachunek do umowy o dzieło nr 9/2017 z 01.06.2017

2.1

30.06.2017

Sypanie linii, pranie sprzętu oraz porządki po zakończonym sezonie

292,00

292,00

292,00

0,00

0,00

30.06.2017

67.

Wyciąg

nr 16

30.06.2017

czek

68.

Faktura VAT FP/55/2017

04.07.2017

Woda mineralna

5,33

5,33

0,00

5,33

0,00

04.07.2017

69.

Wyciąg

nr 17

05.07.2017

Zwrot dotacji do urzędu

prowizja

-404,45 + 15,00

2,00

2,00

0,00

404,45 +15,00

2,00

0,00

05.07.2017

70.

Wyciąg

nr 18

07.07.2017

prowizja

6,00

6,00

0,00

6,00

0,00

07.07.2017

71.

Wyciąg

nr 19

13.07.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

13.07.2017

72.

Wyciąg

nr 20

19.07.2017

Prowizja

Podatek dochodowy do US

3,00

18,00 +36,00

3,00

18,00+36,00

0,00

0,00

3,00

18,00+36,00

0,00

0,00

19.07.2017

73.

Wyciąg

nr 21

20.07.2017

1% podatku

1504,50

74.

Faktura VAT FP/66/2017

22.07.2017

Woda mineralna

24,40

24,40

0,00

24,40

0,00

22.07.2017

75.

Wyciąg

nr 22

26.07.2017

1% podatku

12,90

76.

Rachunek 18

2.9

24.08.2017

Badanie lekarskie zawodników

225,00

225,00

225,00

0,00

0,00

24.08.2017

77.

Faktura VAT FA/000791/2017/D

1.2

28.08.2017

Buty piłkarskie

169,00

169,00

169,00

0,00

0,00

11.09.2017

78.

Faktura VAT F/0638/17

1.2

29.08.2017

Buty piłkarskie

169,00

169,00

169,00

0,00

0,00

29.08.2017

79.

Polisa 1111 nr 4263525

2.8

29.08.2017

Ubezpieczenie zawodników

402,00

402,00

402,00

0,00

0,00

30.08.2017

80.

Wyciąg

nr 23

30.08.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

30.08.2017

81.

Faktura VAT FP-87/2017

31.08.2017

Woda mineralna

10,16

10,16

0,00

10,16

0,00

31.08.2017

82.

Aneks do polisy 1111 4263525 z 01.09.17

2.8

01.09.2017

Ubezpieczenie zawodników

57,00

57,00

57,00

0,00

0,00

01.09.2017

83.

Faktura FVSO-299

/09/17

3.1

01.09.2017

Oplata obsługę

31.01

31,01

31.01

0,00

0,00

12.09.2017

84.

Nota obciążeniowa NOTE-299

/09/17

3.1

01.09.2017

Ekwiwalent sędziowski za rundę jesienna

805,00

805,00

805,00

0,00

0,00

12.09.2017

85.

Faktura FVSU-296

/09/17

2.2

01.09.2017

Składka za udział w rozgrywkach jesień 2017

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

12.09.2017

86.

Wyciąg

nr 24

01.09.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

01.09.2017

87.

Wyciąg

nr 25

11.09.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

11.09.2017

88.

Wyciąg

nr 26

12.09.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

12.09.2017

89.

Wyciąg

nr 27

13.09.2017

Darowizna PBS K -Koźle

500,00

90.

delegacja

16.09.2017

Delegacja sędziowska

98,00

98,00

0,00

98,00

0,00

16.09.2017

91

Faktura Nr 11/09/2017

2.5

20.09.2017

catering

332,52

332,52

216,36

116,16

0,00

16.09.2017

92.

Wyciąg

nr 28

25.09.2017

1% podatku

18,00

93.

Faktura VAT FA/0009000/2017D

1.1

27.09.2017

Buty piłkarskie, ochraniacze, lód, pompka do piłek

950,30

950,30

644,62

305,68

0,00

06.10.2017

94.

Wyciąg nr 29

29.09.2017

usługa reklamowa

Piekarnia s. c. Wieczorek Łucja Wieczorek Jerzy

29.09.2017

500,00

95.

delegacja

30.09.2017

Delegacja sędziow3ska

98,00

98,00

0,00

98,00

0,00

30.09.2017

96.

Faktura nr 17/09.2017

30.09.2017

catering

300,70

300,70

0,00

300,70

0,00

30.09.2017

97.

Rachunek do umowy o dzieło nr 11 z 01.09.2017

2.1

30.09.2017

Pranie sprzętu, sypanie linii, dbanie o porządek na obiekcie

327,00

327,00

327,00

0,00

0,00

30.09.2017

98.

Rachunek do umowy zlecenia nr 10 z dnia 01.09.2017

3.3.

30.09.2017

Trenowanie i prowadzenie drużyny juniorów

712,00

712,00

712,00

0,00

0,00

30.09.2017

99.

Faktura FP/97/2017

02.10.2017

Woda mineralna

37,88

37,88

0,00

37,88

0,00

02.10.2017

100.

Wyciąg

nr 30

03.10.2017

czek

101.

Wyciąg

nr 31

06.10.2017

Prowizja + opłata za blankiety czekowe

9,40

9,40

0,00

9,40

0,00

06.10.2017

102.

Faktura VAT 2651/PC/17

07.10.2017

Olej napędowy

106,56

106,56

0,00

106,56

0,00

07.10.2017

103.

Faktura VAT FA/4405/00411/17/WA

2.11

11.10.2017

Futbolowo konto Premium

6 miesięcy

156,60

156,60

156,60

0,00

0,00

10.10.2017

104.

Wyciąg

nr 32

10.10.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

10.10.2017

105.

Faktura FV 229/2017

2.10

11.10.2017

Usługa transportowa

850,00

850,00

850,00

0,00

0,00

20.10.2017

106.

Wyciąg nr 33

11.10.2017

usługa reklamowa FHU Serwis Adam Dziaczko

11.10.2017

200,00

107.

Faktura VAT 2741/PC/17

14.10.2017

Olej napędowy

114,14

114,14

0,00

114,14

0,00

14.10.2017

108.

Wyciąg nr 34

20.10.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

20.10.2017

109

delegacja

21.10.2017

Delegacja sędziowska

98,00

98,00

0,00

98,00

0,00

21.10.2017

110.

Faktura 14/10/2017

30.10.2017

catering

292,95

292,95

0,00

292,95

0,00

21.10.2017

111

Faktura FA/000999/2017/D

28.10.2017

Buty piłkarskie, ochraniacze

661,00

661,00

0,00

661,00

0,00

07.11.2017

112.

Rachunek do umowy zlecenia nr 12 z 01.10.2017

3.3

31.10.2017

Trenowanie i prowadzenie drużyny juniorów

712,00

712,00

694,86

17,14

0,00

31.10.2017

113.

Rachunek do umowy o dzieło nr 13 z 01.10.2017

2.1

31.10.2017

Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie

269,00

269,00

269,00

0,00

0,00

31.10.2017

114.

Wyciąg nr 35

02.11.2017

czek

115.

Faktura VAT

02.11.2017

Woda mineralna

29,81

29,81

0,00

29,81

0,00

02.11.2017

116.

Faktura VAT 3010/PC/17

04.11.2017

Olej napędowy

150,96

150,96

0,00

150,96

0,00

04.11.2017

117.

Faktura FV 253/2017

2.10

06.11.2017

Usługa transportowa

930,00

930,00

930,00

0,00

0,00

16.11.2017

118.

Wyciąg nr 36

07.11.2017

prowizja

6,00

6,00

0,00

6,00

0,00

07.11.2017

119.

Wyciąg nr 37

09.11.2017

Dotacja SUEDZUCKER Polska S.A.

1000,00

120.

Wyciąg nr 38

14.11.2017

Szewior sp. z o.o. Spółka Komandytowa - usługa reklamowa

500,00

121.

Wyciąg nr 39

16.11.2017

prowizja

1,50

1,50

0,00

1,50

0,00

16.11.2017

122.

Wyciąg nr 40

17.11.2017

Centrum Szkoleniowe Janusz Bryndal – usługa reklamowa

600,00

123.

Faktura VAT FP/0012/2017/100994/0401

01.12.2017

Woda mineralna

10,13

10,13

0,00

10,13

0,00

18.11.2017

124.

Wyciąg nr 41

22.11.2017

Maciej Pieczonka - usługa reklamowa

1000,00

125.

Rachunek do umowy o dzieło nr 15 z 01.11.2017

2.1

30.11.2017

Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie po sezonie

187,00

187,00

187,00

0,00

0,00

30.11.2017

126.

Rachunek do umowy zlecenie nr 14 z 01.11.2017

30.11.2017

Trenowanie i prowadzenie drużyny juniorów

712,00

712,00

0,00

712,00

0,00

30.11.2017

127.

01.12.2017

01.12.2017

usługa reklamowa Tomasz SIP

450,00

128.

Wyciąg nr 42

04.12.2017

prowizja

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

04.12.2017

129.

Korekta noty obciążeniowej nr NKOR/91/12/17

05.12.2017

Korekta do dokumentu nr NOTE/299/09/17 z 01.09.2017 ekwiwalent sędziowski za rundę jesienną 2017 II Liga Juniorów - Sędzia główny

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?