Sprawozdanie 2015

SPRAWOZDANIE

z działalności Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew

za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .Towarzystwo założone zostało przez 17 osób, a na dzień 31 grudnia 2014 roku Towarzystwo liczy już 50 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego Towarzystwa był Ryszard Szewior, szef drużyny oldbojów z Polskiej Cerekwi, która nigdzie nie była formalnie zrzeszona . W roku 2015 Zarząd odbył 3 posiedzenia na których miedzy innymi: opracowano sprawozdania finansowe, omawiano terminarz i wyniki rozgrywek rundy wiosennej i jesiennej WLO, opracowano wnioski o dotacje, a także przygotowano Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze.

Działalność sportowo –rekreacyjna

Drużyna oldbojów brała udział w regularnych rozgrywkach piłki nożnej w Wojewódzkiej Lidze Oldbojów Opolszczyzny, a druzyny seniorów, juniorów młodszych i trampkarzy w regularnych rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

W rundzie wiosennej :

-Olboje na 8 rozegranych meczy 4 przegrali i 4 wygrali

-Seniorzy na 12 rozegranych meczy 7 przegrali, 3 wygrali i 2 zremisowali

- Juniorzy młodsi rozegrali 13 meczy w tym aż 12 przegrali i 1 zremisowali

- Trampkarze rozegrali 9 meczy w tym 3 wygrali, 5 przegrali i 1 zremisowali.

W rundzie jesiennej:

- Olboje na 8 rozegranych meczy 6 przegrali a 2 wygrali

- Seniorzy na 12 rozegranych meczy 4 przegrali, 7 wygrali i 1 zremisowali.

- Trampkarze rozegrali 11 meczy w tym 6 wygrali, 4 przegrali i 1 zremisowali.

- drużyna juniorów młodszych została wycofana z rozgrywek rundy jesiennej

Ostatecznie w swojej lidze olboje zajęli ostatnie miejsce, seniorzy II miejsce, a trampkarze V miejsce.

W styczniu 2015 roku Towarzystwo zorganizowało I I Turniej Halowy w Cisku.

10 lutego 2015 roku drużyna brała udział w X Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Kietrzu.

Zawodnicy drużyn oldbojów, seniorów, juniorów młodszych i trampkarzy rozgrywali także mecze sparingowe. W sumie rozegrano 9 meczy w tym 2 w ramach Pucharu Polski.

Działalność finansowa

Składka członkowska zgodnie z uchwałą nr 6/2008 z dnia 14 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wynosi 5 zł miesięcznie. W roku 2015 składki wpłaciło tylko 38 członków.

Środki jakimi dysponowało Towarzystwo to:

- składki członkowskie 2 280,00 zł

- darowizna z cukrowni „Cerekiew” 1 500,00 zł

- darowizna z PBS K- Koźle 500,00 zł

- darowizna od osoby prywatnej 200,00 zł

- dotacja otrzymana w wyniku konkursu z urzędu gminy 12500,00 zł

- dotacja z GS „LZS” Polska Cerekiew 10000,00 zł

- wpływy z 1 % podatku 5608,20 zł

- opłaty za usługi reklamowe 11 300,00 zł

razem 43888,20 zł

38925, 78

Wydatki razem w 2015 r. …………………………… zł

- 579,28

- stan środków na dzień 31.12.2014 r. ……………………………. zł

4 962,42

- stan środków na dzień 31.12.2015 r. …………………………… zł

Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.

Numer dokumentu

księgowego

Numer

pozycji

kosztorysu

(zgodnie

z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)

Data wystawienia dokumentu księgowego

Nazwa

kosztu

Kwota (zł)

Z tego

ze środków

pochodzących

z dotacji (zł)

Z tego ze środków finansowych własnych, środków

z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)

Data zapłaty


 


 


 

Przychody

Data wpłaty

Stan konta na 01.01.2015

1.

Fakt. Nr 14/GC/2015

29.01.2015

Wynajem sali

120,00

120,00

29.01.2015

2.

Wyciąg nr 1

30.01.2015

Darowizna z SUEDZUCKER

1500,00

30.01.2015

3.

Fakt.VAT FA/000055/2015/D

31.01.2015

Puchary, grawerka, dyplomy

122,23

11.02.2015

4.

Rachunek nr SED/915/2014

04.12.2014

Ekwiwalent sędziowski, opłata za obsługę

63,00

11.02.2015

5.

Orzeczenie nr 477/14/15

04.12.2014

Kara finansowa

100,00

11.02.2015

6.

Wyciąg nr 2

11.02.2015

prowizja

15,00

11.02.2015

7.

Polisa nr NWG-A/P003922

11.02.2015

2 rata składki polisy

826,00

23.02.2015

8.

Faktura VAT nr F/120/02/2015

12.02.2015

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. + kadry

600,00

25.02.2015

9.

Fak.VAT nr M0067/2015

14.02.2015

Proszek do prania

42,00

25.02.2015

10.

Wyciąg nr 3

23.02.2015

prowizja

5,00

23.02.2015

11.

Wyciąg nr 4

25.02.2015

Prowizja

Wpłata własna –składki członkowskie

6,00

250,00

25.03.2015

12

Fak.VAT korekta nr FKOR/000006/2015/D do fakt. FA/001288/2014/D

25.02.2015

Sprzęt sportowy, stroje sportowe

13.

Fakt.VAT nr FA/000118/2015/D

25.02.2015

Sprzęt sportowy, stroje sportowe, nadruk reklamy

1118,85

11.03.2015

14.

Rachunek nr UDZ/320/2015

01.03.2015

Opłata za udział w rozgrywkach- wiosna 2015

400,00

11.03.2015

15.

Rachunek nr SKL/326/2015

01.03.2015

Opłata za składkę członkowską

120,00

11.03.2015

16.

Rachunek nr SED/336/2015

01.03.2015

Ekwiwalent sędziowski, opłata za obsługę

1 431,00

11.03.2015

17.

Wyciąg nr 5

09.03.2015

Dotacja z urzędu gminy

12500,00

11.03.2015

18.

Fakt. Nr FV 5/3/2015

17.03.2015

Przedłużenie ważności konta premium

156,60

19.

Wyciąg nr 6

11.03.2015

prowizja

15,00

11.03.2015

20.

Fakt. VAT nr FV/73/03/2015

18.03.2015

Reklama w NTO

369,00

31.03.2015

21.

Fakt. VAT nr FA/000192/2015/D

19.03.2015

Buty piłkarskie

189,00

19.03.2015

22.

Wyciąg nr 7

20.03.2015

czek

23.

Fakt. Nr 08/2015

20.03.2015

Badanie lekarskie zawodników

765,00

20.03.2015

24.

Fakt. VAT 564/15

21.03.2015

Olej napędowy

43,01

21.03.2015

25.

Rachunek nr RK KE/49/2015

25.03.2015

transfer

5,00

26.

Fakt. Nr 31

28.03.2015

Woda mineralna

9,82

28.03.2015

27.

Fakt. VAT nr M0169/2015

31.03.2015

Wapno hydratyzowane

24,00

06.05.2015

28.

Rachunek do umowy zlecenia nr 1/2015 z 02.02.2015

31.03.2015

Trenowanie i przygotowanie do sezonu drużyn

2015,38

31.03.2015

29.

Rachunek do umowy o dzieło nr 2/2015 z 02.03.2015

31.03.2015

Przygotowanie obiektu do sezonu sypanie linii, pranie sprzętu

183,00

31.03.2015

30.

Wyciąg nr 8

31.03.2015

prowizja

5,00

31.03.2015

31.

Wyciąg nr 9

03.04.2015

czek

32.

Fakt.VAT 706/15

07.04.2015

Olej napędowy

37,00

07.04.2015

33.

Wyciąg nr 10

10.04.2015

prowizja

15,00

34.

delegacja

18.04.2015

Delegacja sędziowska

98,00

18.04.2015

35.

Fakt. Nr 38

18.04.2015

Woda mineralna

42,58

18.04.2015

36.

Wyciąg nr 11

24.04.2015

czek

37.

Fakt. VAT 913/15

25.04.2015

Olej napędowy

112,56

25.04.2015

38.

Fakt.VAT 14/04/2015

27.04.2015

catering

247,00

27.04.2015

39.

Fakt.VAT nr 12.04.2015

29.04.2015

Napisy i logo na wiaty stadionowe wraz z montażem

602,70

06.05.2015

40.

Rachunek do umowy zlecenia nr 3/2015 z 01.04.2015

30.04.2015

Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy ,juniorów młodszych oraz seniorów

1245,05

30.04.2015

41.

Rachunek do umowy o dzieło nr 4/2015 z 01.04.2015

30.04.2015

Sypanie lin i pranie sprzętu

304,00

30.04.2015

42.

Fakt.VAT nr M0230/2015

30.04.2015

Wapno hydratyzowane

24,00

06.05.2015

43.

Fakt. Nr 42

30.04.2015

Woda mineralna

15,88

30.04.2016

44.

Wyciąg nr 12

30.04.2015

czek

45.

Fakt.VAT. nr 77/2015

05.05.2015

Usługa transportowa

150,00

19.05.2015

46.

Fakt.VAT nr 78/2015

06.05.2015

Usługa transportowa

250,00

19.05.2015

47.

Wyciąg nr 13

06.05.2015

prowizja

21,00

06.05.2015

48.

Fakt.VAT 1151/15

16.05.2015

Olej napędowy

224,64

16.05.2015

49.

Paragony niefiskalne

16.05.2015

Opłata za autostradę

15,00

16.05.2015

50.

Rachunek nr LIC/259/2015

18.05.2015

Opłata za przedłużenie licencji na sezon 2015/2016

100,00

18.05.2015

51.

Wyciąg nr 14

18.05.2015

prowizja

5,00

18.05.2015

52.

Wyciąg nr 15

19.05.2015

prowizja

darowizna PBS K - Koźle

5,00

19.05.2015

500,00

19.05.2015

53.

Orzeczenie nr 773/14/15

21.05.2015

Kara finansowa

100,00

02.07.2015

54.

delegacja

23.05.2015

Delegacja sędziowska

98,00

23.05.2015

55.

Fakt. VAT nr FA/000547/2015/D

29.05.2015

Stroje sportowe, nadruk numerów, sprzęt sportowy

817,32

09.06.2015

56.

Fakt. VAT nr M0302/2015

30.05.2015

Wapno hydratyzowane

36,00

09.06.2015

57.

Fakt. VAT 1283/15

30.05.2015

Olej napędowy

182,02

30.05.2015

58.

Fakt. Nr 52

30.05.2015

Woda mineralna

49,60

30.05.2015

59.

Fakt.VAT 10/05/2015

31.05.2015

Catering z dnia 23.05.2015

265,36

23.05.2015

60.

Rachunek do umowy zlecenia nr 5/2015 z dnia 01.05.2015

31.05.2015

Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy, juniorów oraz seniorów

948,35

31.05.2015

61.

Rachunek do umowy o dzieło nr 6/2015 z dnia 01.05.2015

01.06.2015

Pranie sprzętu, sypanie linii

514,00

01.06.2015

62.

Wyciąg nr 16

03.06.2015

czek

63.

Fakt. VAT nr 106-2015

04.06.2015

Usługa transportowa

350,00

25.08.2015

64.

Fakt.VAT nr 107-2015

04.06.2015

Usługa transportowa

300,00

25.08.2015

65.

Fakt.VAT nr 108-2015

04.06.2015

Usługa transportowa

320,00

25.08.2015

66.

Fakt.VAT nr 109-2015

04.06.2015

Usługa transportowa

180,00

25.08.2015

67.

Wyciąg nr 17

09.06.2015

prowizja

21,00

09.06.2015

68.

Delegacja

13.06.2015

Delegacja sędziowska

98,00

13.06.2015

69.

Fakt .VAT nr FP/53/2015

15.06.2015

słodycze

174,46

28.07.2015

70.

Fakt.02/06/2015

16.06.2015

Catering z 06.06.2016

198,00

6.06.2015

71.

Fakt. 03/06/2015

16.06.2015

Catering z 13.06.2015

293,00

13.06.2015

72.

Fakt. 07/06/2015

22.06.2015

Catering z 14.06.2015

176,00

14.06.2015

73.

Umowa nr 1/2015

23.06.2015

Reklama – Łucja Wieczorek

500,00 v

07.07.2015

74.

Rachunek - korekta nr RKKOR/129/06/2015 do dokumentu nr SED/336/2015 z 01.03.2015

29.06.2015

korekta

75.

Wyciąg nr 18

29.06.2015

Darowizna – Majchrowicz Bogdan

200,00

29.06.2015

76.

Wyciąg nr 19

30.06.2015

Usługa reklamowa -Mirosław Sobol

500,00 v

30.06.2015

77.

Rachunek do umowy zlecenia nr 7/2015 z dnia 01.06.2015

30.06.2015

Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy, juniorów oraz seniorów

770,33

30.06.2015

78.

Rachunek do umowy o dzieło nr 8/2015 z 01.06.2015

30.06.2015

Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie

374,00

30.06.2015

79.

Fakt. Nr 11/06/2015

30.06.2015

catering

307,00

30.06.2015

80.

delegacja

30.06.2015

Delegacja sędziowska

98,00

30.06.2015

81.

Faktura nr 57

30.06.2015

Woda mineralna

44,28

30.06.2015

82.

Wyciąg nr 20

02.07.2015

prowizja

5,00

02.07.2015

83.

Faktura nr 58

06.07.2015

Woda mineralna

16,50

06.07.2015

84.

Wyciąg nr 21

07.07.2015

Wpłata – poz.73 ( Wieczorek Ł.)

85.

Wyciąg nr 22

08.07.2015

prowizja

10,00

08.07.2015

86.

Wyciąg nr 23

10.07.2015

1% podatku

US Racibórz

3237,50

10.07.2015

87.

Wyciąg nr 24

17.07.2015

1% podatku US Wrocław

504,10

17.07.2015

88.

Wyciąg nr 25

20.07.2015

1% podatku US K-Koźle

1771,70

20.07.2015

89.

Wyciąg nr 26

21.07.2015

1% podatku US Racibórz

28,80

21.07.2015

90.

Wyciąg nr 27

22.07.2015

1% podatku US Bytom

16,90

22.07.2015

91.

Wyciąg nr 28

24.07.2015

czek

92.

Wyciąg nr 29

28.07.2015

prowizja

1,00

28.07.2015

93.

Faktura nr 36/2015

11.08.2015

Palma pogrzebowa

100,00

11.08.2015

94.

Wyciąg nr 30

12.08.2015

czek

95.

Fakt. Nr FVKL/S12/106/15/999

17.08.2015

10,74

10,74

14.08.2015

96.

Wyciąg nr 31

25.08.2015

prowizja

5,00

25.08.2015

97.

Faktura nr 71

31.08.2015

Woda mineralna

33,14

31.08.2015

98.

Polisa NWG-A/Pnr 031696 z dnia 31.08.2015

31.08.2015

Polisa – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

520,00

09.09.2015

99.

Fakt.VAT nr M0562/2015

31.08.2015

Wapno hydratyzowane

24,00

09.09.2015

100.

Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2015 z 04.08.2015

31.08.2015

Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy i seniorów

1 185,71

31.08.2015

101.

Rachunek do umowy o dzieło nr 10.2015 z 01.08.2015

31.08.2015

Pranie sprzętu, sypanie linii ,porządki na obiekcie

222,00

31.08.2015

102.

Wyciąg nr 32

03.09.2015

czek

103.

Fakt. VAT 2216/15

05.09.2015

Olej napędowy

77,76

05.09.2015

104.

Wyciąg nr 33

08.09.2015

prowizja

10,00

08.09.2015

105.

Faktura nr FV 180/2015

08.09.2015

Usługa transportowa

250,00

02.10.2015

106.

Faktura nr FV 181/2015

08.09.2015

Usługa transportowa

230,00

02.10.2015

107.

Faktura nr FV 182/2015

08.09.2015

Usługa transportowa

300,00

02.10.2015

108.

Faktura nr FV 183/2015

08.09.2015

Usługa transportowa

350,00

22.10.2015

109.

Faktura nr FV 184/2015

08.09.2015

Usługa transportowa

600,00

22.10.2015

110.

Wyciąg nr 34

09.09.2015

Prowizja

usługa reklamowa Bryndal

6,00

600,00 v

09.09.2015

111.

Fakt. VAT 2293/15

12.09.2015

Olej napędowy

139,84

12.09.2015

112.

Wyciąg nr 35

14.09.2015

Usługa reklamowa – BUD -KOR

1000,00 v

14.09.2015

113.

delegacja

19.09.2015

Delegacja sędziowska

98,00

19.09.2015

114.

Fakt. Nr 06/09/2015

20.09.2015

catering

287,10

19.09.2015

115.

Fakt. Nr 77

23.09.2015

Woda mineralna

28,56

23.09.2015

116.

Fakt. VAT 2433/15

26.09.2015

Olej napędowy

171,60

26.09.2015

117.

Wyciąg nr 36

28.09.2015

Usługa reklamowa- Solidaris

1500,00 v

28.09.2015

118.

Fakt. 376/2015

30.09.2015

Obuwie sportowe

149,00

30.09.2015

119.

Rachunek do umowy zlecenia nr 11/2015 z dnia 01.09.2015

30.09.2015

Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy, juniorów oraz seniorów

1185,71

30.09.2015

120.

Rachunek do umowy o dzieło nr 12/2015 z dnia01.09.2015

30.09.2015

Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie

374,00

30.09.2015

121.

Wyciąg nr 37

01.10.2015

Prowizja

usługa reklamowa GREJSPOL-WEST

opłata za konto Premium WWW.tsunia.futbolowa.pl

1,50

156,60

01.10.2015

01.10.2015


 

1000,00 v

01.10.2015

122.

Wyciąg nr 38

02.10.2015

Czek

prowizja


 

1,50

02.10.2015

123.

delegacja

03.10.2015

Delegacja sędziowska

98,00

03.10.2015

124.

Faktura nr 02/10/2015

04.10.2015

catering

267,00

03.10.2015

125.

Fakt. VAT FP/111/2015

06.10.2015

Woda mineralna

13,75

06.10.2015

126.

delegacja

10.10.2015

Delegacja sędziowska

98,00

10.10.2015

126.

Wyciąg nr 39

12.10.2015

Usługa reklamowa –Magdalena Marucha

1000,00 v

12.10.2015

127.

Wyciąg nr 40

14.10.2015

Prowizja opłata dodatkowa za błędy płatnika

4,50

106,71

14.10.2015

128.

Fakt. Nr 06./10/2015

15.10.2015

catering

257,60

10.10.2015

129.

Rachunek nr RK KE/176/2015

16.10.2015

Druki kart zdrowia

6,00

16.10.2015

130.

Fakt. VAT nr FA/001128/2015/D

Poz.1 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

16.10.2015

Sprzęt sportowy ,stroje sportowe

2599,00

22.10.2015 2118,42

i 480,58

131.

Wyciąg nr 41

19.10.2015

Usługa reklamowa Łukasz Kochanek

1000,00 v

19.10.2015

132.

Fakt. Nr FV 217/2015

Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

19.10.2015

Usługa transportowa

850,00

26.10.2015

133.

Wyciąg nr 42

20.10.2015

Dotacja z GZ „LZS” Polska Cerekiew

10000,00

20.10.2015

134.

Rachunek nr UDZ/703/2015

Poz.3 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

22.10.2015

Opłata za udział w rozgrywkach jesień 2015

400,00

02.11.2015

135.

Rachunek nr SED/763/2015

Poz.4 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

22.10.2015

Ekwiwalent sędziowski

962,50

02.11.2015

136.

Wyciąg nr 43

22.10.2015

prowizja

4,50

22.10.2015

137.

delegacja

24.10.2015

Delegacja sędziowska

98,00

24.10.2015

138.

Wyciąg nr 44

26.10.2015

prowizja

1,50

139.

Fakt.VAT nr FA/001154/2015/D

Poz.1 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

26.10.2015

Stroje sportowe

772,10

02.11.2015

140.

Fakt. Nr FV 220/2015

Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

26.10.2015

Usługa transportowa

450,00

02.11.2015

141.

Fakt. Nr FV 223/2015

Poz.1 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

26.10.2015

Usługa transportowa

250,00

02.11.2015

142.

Orzeczenie nr 154/B/15/16

29.10.2015

Kara finansowa

100,00

09.11.2015

143.

Wyciąg nr 45

30.10.2015

Usługa reklamowa – Ogrodniczek Agata Dziaczko

400,00 v

30.10.2015

144.

Fakt. Nr 16/10/2015

30.10.2015

catering

263,00

24.10.2015

145.

Rachunek do umowy zlecenia nr 13/2015 z 01.10.2015

31.10.2015

Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy oraz seniorów

1185,71

31.10.2015

146.

Rachunek do umowy o dzieło nr 14/2015 z 01.10.2015

31.10.2015

Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie

444,00

31.10.2015

147.

Fakt. VAT FP/122/2015

31.10.2015

Woda mineralna

59,65

31.10.2015

148.

Wy ciąg nr 46

02.11.2015

Prowizja

czek

4,50

02.11.2015

149.

Fakt. Nr 128

Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

03.11.2015

Badania lekarskie zawodników

750,00

03.11.2015

150.

Fakt. VAT 270/2015

06.11.2015

Tusz do drukarki

159,00

06.11.2015

151.

Fakt. VAT 2821/15

07.11.2015

Olej napędowy

90,72

07.11.2015

152.

Wyciąg nr 47

09.11.2015

prowizja

1,50

09.11.2015

153.

Wyciąg nr 48

12.11.2015

1% podatku US Głubczyce

49,20

12.11.2015

154.

Fakt. Nr FV 240/2015

Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

12.11.2015

Usługa transportowa

200,01

23.11.2015

155.

Fakt. VAT nr FP/125/2015

13.11.2015

słodycze

97,24

13.11.2015

156.

Fakt. Nr FV 242/2015

+ fakt. korygująca nr KF 1/2015 z 30.11.2015

Poz.2 umowa na 1/2015 z

GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

16.11.2015

Usługa transportowa

280,00

23.11.2015

157.

Wyciąg nr 49

16.11.2015

Prowizja

usługa reklamowa

Hubert Peszke

4,50

16.11.2015

500,00 v

16.11.2015

158.

Fakt. Nr 10/11/2015

17.11.2015

catering

169,10

14.11.2015

159.

Wyciąg nr 50

23.11.2015

prowizja

1,50

160.

Wyciąg nr 51

27.11.2015

Usługa reklamowa „Amex” Krot Dariusz

27.11.2015

2000,00 v

27.11.2015

161.

Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2015 z dnia 01.11.2015

Poz.4 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015

30.11.2015

Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy ,juniorów oraz seniorów

1185,71

30.11.2015

162.

Rachunek do umowy o dzieło

nr 16/2015 z dnia 02.11.2015

30.11.2015

Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie

339,00

30.11.2015

163.

Fakt. VAT nr FP/129/2015

01.12.2015

Woda mineralna

17,60

01.12.2015

164.

Fakt. VAT nr FA/001330/2015/D

07.12.2015

ściągacz

55,53

11.12.2015

165.

Fakt. VAT nr FA/001329/2015/D

07.12.2015

Buty piłkarskie

114,97

11.12.2015

166.

Wyciąg nr 52

07.12.2015

prowizja

3,00

167.

Wyciąg nr 53

10.12.2015

Usługa reklamowa Janusz Bryndal

600,00

12.10.2015

168.

Wyciąg nr 54

11.12.2015

prowizja

3,00

169.

Fakt. VAT nr 1284/P/2015

11.12.2015

Materiały biurowe

39,99

11.12.2015

170.

Wyciąg nr 55

23.12.2015

Usługa reklamowa Andrzej Szewior

200,00

23.12.2015

171.

Fakt. VAT nr 271/2015

26.12.2015

Usługa transportowa

250,00

30.12.2015

172.

Wyciąg nr 56

28.12.2015

Zwrot od Waldemar Kocur

(już w poz.156 zminusowano ten zwrot)

173.

Wyciąg nr 57

30.12.2015

prowizja

1,50

174.

Składki członkowskie

30.12.2015

2280,00

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?