Sprawozdanie 2013

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .
Towarzystwo założone zostało przez 17 osób, a na dzień 31 grudnia 2013 roku Towarzystwo liczy już 50członków.
Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego Towarzystwa był Ryszard Szewior, szef drużyny olbojów z Polskiej Cerekwi, która nigdzie nie była formalnie zrzeszona . Oprócz Ryszarda Szewiora Towarzystwo założyli Eugeniusz Polis, Dariusz Hamerlik, Alojzy Harz, Józef Fiegler, Norbert Świerczek, Aleksander Cebulak, Eugeniusz Chrulski, Jan Paszczuk, Andrzej Troszka, Adrian Kasper, Krzysztof Woźniak, Andrzej Szewior, Dariusz Kołek, Damian Batycki, Jadwiga Moj, Urszula Golisz.
Na zebraniu uchwalony został statut Towarzystwa, wybrano Komitet założycielski w osobach Ryszarda Szewiora i Urszuli Golisz, wybrano Zarząd w osobach Ryszarda Szewiora, Krzysztofa Woźniaka, Andrzeja Troszki i Jadwigi Moj, wybrano Komisję Rewizyjną w osobach Aleksandra Cebulaka jako przewodniczącego, Jana Paszczuka jako zastępcę przewodniczącego i Dariusza Kołka jako sekretarza komisji, ustalono wysokość składek członkowskich w kwocie 5 zł miesięcznie.
Komitet Założycielski oraz Zarząd Towarzystwa zobowiązano do załatwienia wszystkich spraw związanych z rejestracja Towarzystwa, założeniem konta , nadaniem numeru NIP i Regon i tak :

1. Postanowieniem nr Ośw.4140-9/08 z dnia 19.11.2008 r. Starosty Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Towarzystwo wpisane zostało do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 6/2008.

2. Rejestracja Towarzystwa w KRS trochę trwała, konieczne było wniesienie zmian do statutu Towarzystwa ,co zostało uchwalone na drugim zebraniu założycieli w dniu 16 grudnia 2008 roku. Ostatecznie Postanowieniem o sygnaturze sprawy OP.VIII NS -REJ.KRS/011853/08/718 z dnia 5 lutego 2009 roku Sądu Rejonowego w Opolu ,VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej pod numerem 0000323073

3. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie –Koźlu z dnia 24.02.2009 nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP / - 7492048794.

4. Zaświadczenie z dnia 05.01.2009 Urzędu Statystycznego w Opolu informuje o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 160228710.

5. Zaświadczenie o numerze Or. 510/09 z dnia 26.03.2009 r. Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie –Koźlu informuje o otwarciu konta bankowego Towarzystwa o numerze 17 8882 1032 2001 0028 4804 0001 .


W roku 2013 Zarząd odbył 6 posiedzeń na których miedzy innymi ,opracowano sprawozdania finansowe, omawiano terminarz rozgrywek rundy wiosennej i jesiennej WLO, opracowano wniosek o dotacje także przygotowano Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze, ustalano także wszystkie sprawy związane z organizacją festynu a także dyskutowano sprawę utworzenia drużyny seniorów i młodzików.

Działalność finansowa
Składka członkowska zgodnie z uchwałą nr 6/2008 z dnia 14 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wynosi 5 zł miesięcznie .
Ogółem na 50 członków w tym zwyczajnych 43 oraz 7 członków wspierających Towarzystwa do końca grudnia 2013 r. składki wpłacono na kwotę 3000 ,00 zł .

Środki jakimi dysponowało Towarzystwo to:
- składki członkowskie - 3 000,00 zł
- dotacja z cukrowni „Cerekiew” - 2754,24 zł
- darowizna z PBS K- Koźle - 1 000,00 zł
- dotacja otrzymana w wyniku konkursu z urzędu gminy - 4000,00 zł
- wpływy z 1 % podatku - 7250,70 zł
……………..
18004,94
- środki pozostałe na koncie na dzień 31.12.2012 r. 2713.45
 

- środki pozostałe na koncie na dzień 31.12.2013 r. 73,00


DOCHODY I WYDATKI 2013 ROK


wydatki dochody uwagi
faktura,
z dnia kwota
1 Sporządzenie sprawozdania F/148/01/2013
z 28.01.2013 400,00
2 Wyciąg nr 1 - prowizja 30.01.2013 5,00
3 Stroje sportowe FA/000111/2013/D
539,96 z 21.02.2013 539,96
4 Woda mineralna Faktura nr 17 z 26.02.2013 15,65
5 Wyciąg nr 2 - prowizja,
dotacja z:
- Urzędu Gminy
- Cukrowni „Cerekiew” 27.02.2013 5,00 4 000,00
1400,00
6 Wyciąg nr 3 - darowizna
BS 08.03.2013 500,00
7 Długopisy z grawerką VAT 28/03/2013
Z 15.03.2013 425,58
8 Wyciąg nr 4 - prowizja 19.03.2013 5,00
9 Kurtki przeciwdeszczowe FA/000241/2013/D
Z 26.03.2013 3036,00
10 Umowa o dzieło nr 1 02.04.2013 210,00
11 Wyciąg nr 5 - prowizja 03.04.2013 5,00
12 Olej napędowy VAT 1058/13
Z 13.04.2013 155,96
13 delegacja 20.04.2013 98,00
14 proszek VAT MO242/04/2013
22.04.2013 27,00
15 catering Nr 09/04/2013
25.04.2013 327,00
16 Olej napędowy VAT 1262/13
27.04.2013 131,04
17 Woda mineralna Faktura nr 35 z 29.04.2013 7,82
18 Materiały biurowe, ramki VAT 437/P/2013
Z 30.04.2013 95,49
19 Umowa o dzieło nr 2 01.05.2013 245,00
20 Olej napędowy VAT 1345/13
04.05.2013 218,40
21 Dyplomy, statuetki FA/000455/2013/D z 10.05.2013 42,80
22 Wyciąg nr 6 - prowizja 13.05.2013 10,00
23 delegacja 18.05.2013 98,00
24 wapno VAT MO310/05/2013
Z 23.05.2013 59,99
25 delegacja 25.05.2013 98,00
26 delegacja 30.05.2013 98,00
27 catering Nr 10/05/2013
30.05.2013 1 067,40
28 Woda mineralna Faktura nr 43 z 31.05.2013 28,36
29 Umowa o dzieło nr 3 01.06.2013 228,00
30 dysk VAT 2013/FA/KAT/63569
03.06.2013 298,00
31 catering Nr 01A/06/2013
07.06.2013 538,00
32 Olej napędowy VAT 87/07/2013
15.06.2013 120,83
33 Wyciąg nr 7- prowizja 17.06.2013 10,00
34 Baner reklamowy 06.07.2013 708,48
35 Wyciąg nr 8 - prowizja 08.07.2013 5,00
36 Wyciąg nr 9 - prowizja 17.07.2013 5,00
37 znaczek FV00174/N1101/00599300/G/07/13 z17.07.2013 32,00
38 Wyciąg nr 10- 1% podatku 18.07.2013 --- 3491,10
39 zaproszenia VAT 341/2013
18.07.2013 61,50
40 Wyciąg nr 11 - 1% podatku 19.07.2013 ----- 32,60
41 Przedłużenie ważności konta FV 9/7/2013 z 22.07.2013 25.01 -----
42 Wyciąg nr 12 - 1% podatku 23.07.2013 --- 3235.20
43 Wyciąg nr 13 - 1% podatku 24.07.2013 --- 491,80
44 Wyciąg nr 14 - prowizja 25.07.2013 1,00
45 reklama FV/113/07/2013 z 29.07.2013 492,00
46 Wyciąg nr 15 - prowizja 02.08.2013 5,00
47 Wyciąg nr 16 - 12.08.2013 ----
48 Wyciąg nr17- darowizna cukrownia 14.08.2013 ---- 1 000,00
49 Wyciąg nr 18 16.08.2013 -----
50 woda FP VD1284000130817-001030 z 17.08.2013 108,90
51 Bloczki, kantówki VAT 49270/8065/2013
Z 17.08.2013 117,48
52 Wynajem zamku dmuchanego Nr 2/08/2013
18.08.2013 1 100,00
53 delegacja 18.08.2013 120,00
54 delegacja 18.08.2013 120,00
55 Umowa o dzieło nr 4 18.08.2013 233,00
56 Umowa o dzieło nr 5 18.08.2013 701,00
57 Wynajem podłogi 19.08.2013 200,00
58 Uszycie flag Nr 1/2013
23.08.2013 264,00
59 Catering 24.08.2013 2 498,00
60 Koperty, tusz notatnik VAT 801/P/2013 z 23.08.2013 70,97
61 kołacz 77/2013 z 25.08.2013 700,00
62 woda Nr 74
27.08.2013 23,47
63 Wyciąg nr 19- prowizja 28.08.2013 5,00
64 PAYU SA 28.08.2013
( dowód zapłaty) 120,00
65 Materiały do malowania VAT MO583/2013
31.08.2013 84,81
66 Wyciąg nr 20 - prowizja 02.09.2013 1,00
67 Olej napędowy + opłata za autostradę VAT 3035/13
07.09.2013 239,49 + 15,00
68 plakaty VAT 424/2013 z 10.09.2013 98,40
69 Wyciąg nr 21 13.09.2013 10,00
70 Delegacja 14.09.2013 98,00
71 Wyciąg nr 22 14.09.2013
72 Umowa o dzieło nr 6/2013 14.09.2013 210,00
73 Materiały do malowania VAT FVAT/88/09/2013
16.09.2013 762,61
74 Proszek do prania VAT 333/237/2013 z 21.09.2013 18,79
75 Olej napędowy VAT 3210/13 z 21.09.2013 124,08
76 Wyciąg nr 23 - prowizja 23.09.2013 1,00
77 Wyciąg nr 24 -
- darowizna PBS K-K 27.09.2013 500,00
78 delegacja 28.09.2013 98,00
79 catering Nr 15/09/2013 z 29.09.2013 655,00
80 wapno VAT MO714/2013 z 30.09.2013 78,99
81 woda Nr 90 z 30.09.2013 23,15
82 Wyciąg nr 25 - prowizja 08.10.2013 10,00
83 delegacja 12.10.2013 98.00
84 Olej napędowy VAT 3586 z 19.10.2013 222,46
85 Olej napędowy VAT 3670/13 z 26.10.2013 241,61
86 woda Nr 95 z 26.10.2013 21,35
87 catering Nr 06/10/2013 z 30.10.2013 295,00
88 Umowa o dzieło nr 7/2013 09.11.2013 315,00
89 delegacja 09.11.2013 98,00
90 catering Nr 01/11/2013 z 09.11.2013 325,00
91 Wyciąg nr 26 - prowizja 14.11.2013 1,00
92 Wyciąg nr 27 - darowizna Cukrownia 15.11.2013 354,24
93 Wyciąg nr 28 - prowizja 18.11.2013 5,00
94 Walec do wałowania FHO/13110022 z 20.11.2013 258,30
95 Wyciąg nr 29 - prowizja 27.11.2013 10,00
96 Składki członkowskie 3000,00
97 Wyciąg nr 30 -prowizja 02.12.2013 5,00

razem 20 791,13 18004,94


Działalność sportowo –rekreacyjna

Drużyna olbojów bierze udział w regularnych rozgrywkach piłki nożnej w Wojewódzkiej Lidze Olbojów Opolszczyzny. Wiosną 2013 r. zgodnie z terminarzem rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Olbojów rozegrano 9 meczy. Na 8 rozegranych meczy 1 był wygrany, 1 remis, a niestety 6 przegranych.(Wąwelno-Unia 5-0, Unia - Nysa 0-2,Prudnik -Unia 1-0, Prusinowice -Unia 3-2, Unia-Kamiennik 7-0, Unia -Zefir K- Koźle 0 -4, Unia - Brzeg 3-3, Skaut -Unia 3-0 , Prószków - Unia 2-1. Sezon ten drużyna zakończyła na 8 miejscu
W rozgrywkach jesiennych rozegrano także 9 meczy - 3 wygrane, 4 przegrane, 2 remisy (Nysa - Unia 5-2, Unia- Opole 1-1, Prószków - Unia 1-2, Unia - Wawelno 2-2, Zefir K- Koźle -Unia 3-1, Unia - Nysa 4-1, Prusinowice - Unia 3-0, Kamiennik -Unia 3-0, Unia Blachowania 4-2). Sezon ten drużyna zakończyła na 7 miejsce w lidze .
W lutym 2013 roku drużyna brała udział w Halowym Turnieju Olboji w Kietrzu gdzie zajęła 5 miejsce.
1 czerwca rozegrano mecz towarzyski z OLD MIX Kietrz ( remis 3-3).
W dniu 3 sierpnia drużyna została zaproszona do udziału w turnieju w Steblowie z okazji 90 -lecia Ruchu Steblów. ( 2 miejsce)
W dniu 18 sierpnia na boisku w Polskiej Cerekwi odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Polska Cerekiew. Turniej połączony był z festynem dla mieszkańców. Na turniej stawiły się wszystkie zaproszone drużyny . W ramach imprezy odbył się również mecz pokazowy, w którym Cerekwianki (lat 10-12) podejmowały drużynę 50+ którzy na murawę wybiegli w gumowcach, co prawda w tym przypadku chodziło głównie o zabawę, to na boisku byliśmy świadkami niesamowitej zawziętości i waleczności w wykonaniu jednych i drugich.
Piękny występ dały dzieci z przedszkola w Polskiej Cerekwi. Było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych ( gry, zabawy) .Odbyły się pokazy karate. Wszystkie dzieci miały darmowy wstęp na zjeżdżalnię, kulki a także mogły skorzystać z przejażdżki konnej. Dostały tez słodycze, kiełbaski ,napoje..
W trakcie turnieju odbył się również turniej gry w tenisie stołowym.
Podczas festynu próbkę mocnych brzmień dał młody zespół rockowy RESET.
Strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Polskiej Cerekwi pokazali jakim sprzętem dysponują i do czego on służy. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, na której przygrywał zespół muzyczny "RELAX".
Turniej połączony z festynem okazał się imprezą bardzo udaną, a mieszkańcy bardzo licznie wzięli w nim udział.
W miesiącu sierpniu 2013 r. członkowie Towarzystwa w tzw. „czynie społecznym” pomalowali budynek szatni sportowej . Koszt samych materiałów wyniósł 847 zł
Podsumowując można powiedzieć , że wszystkie zaplanowane mecze a także turniej połączony z festynem odbyły się. Na wszystkich meczach godnie reprezentowaliśmy i promowaliśmy gminę Polska Cerekiew.


Ryszard Szewior
Prezes Zarządu

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?