Sprawozdanie 2016

SPRAWOZDANIE

z działalności Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .

Towarzystwo założone zostało przez 17 osób, a na dzień 31 grudnia 2014 roku Towarzystwo liczy już 50 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego Towarzystwa był Ryszard Szewior, szef drużyny oldbojów z Polskiej Cerekwi, która nigdzie nie była formalnie zrzeszona .

W roku 2016 Zarząd odbył 2 posiedzenia na których miedzy innymi ,opracowano sprawozdania finansowe, omawiano terminarz rozgrywek rundy wiosennej i jesiennej Wojewódzkiej Ligi Olbojów oraz Opolskiego Związku Piłki Nożnej, opracowano wniosek o dotację, a także przygotowano Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze. Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyło się w dniu 2 października 2016 r. W skład Zarządu weszli: Ryszard Szewior, Krzysztof Woźniak, Andrzej Troszka , Katarzyna Paraszczuk . Zarząd po ukonstytuowaniu się na Prezesa Zarządu wybrał ponownie Ryszarda Szewiora. Krzysztof Woźniak został w-ce prezesem, Andrzej Troszka skarbnikiem a Katarzyna Paraszczuk sekretarzem. Komisja rewizyjna wybrana została w takim samym składzie jak w poprzedniej kadencji.

Działalność sportowo –rekreacyjna

Drużyna oldbojów brała udział w regularnych rozgrywkach piłki nożnej Wojewódzkiej Lidze Oldbojów Opolszczyzny. Wiosną i jesienią drużyna rozegrała w sumie 17 meczy zgodnie z terminarzem rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Oldbojów . Na 17 rozegranych meczy 5wygrano, 1 zremisowano i 11 przegrano.

Drużyna seniorów w rundzie wiosennej i jesiennej w sumie rozegrała 24 mecze zgodnie z terminarzem Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Na 24 rozegrane mecze wygranych było 12,przegranych 11 a jeden mecz zremisowano.

Drużyna juniorów młodszych do rozgrywek w Opolskim Związku Piłki Nożnej zgłoszona została we wrześniu 2016 roku. W rundzie jesiennej rozegrała 8 meczy. Wygrała 3, przegrała 5. W 2015 roku drużynę juniorów na sezon jesienny 2015 i wiosenny 2016 wycofano z rozgrywek z uwagi na brak zawodników. Drużyna rozpoczęła na nowo regularne rozgrywki w sezonie jesiennym 2016.

Drużyna trampkarzy brała udział w rozgrywkach Opolskiego związku Piłki Nożnej tylko w rundzie wiosennej 2016. Drużyna rozegrała 11 meczy, w tym 11 wygrała i 2 przegrała.

19 stycznia 2016 roku sekcja seniorów rozpoczęła treningi w sali w Polskiej Cerekwi.

16 stycznia odbył się III halowy turniej piłki nożnej olbojów w którym udział wzięło 5 drużyn. 25 stycznia oldboje Unii wzięli udział w turnieju halowym w Głogówku.13 lutego seniorzy rozegrali pierwszy mecz kontrolny z Odrą Koźle. 20 lutego seniorzy rozegrali drugi mecz sparingowy.29 lutego seniorzy rozegrali kolejny mecz sparingowy z Victorią Łany. 29 lutego olboje Unii wzięli udział w turnieju halowym w Kietrzu. 5 marca seniorzy rozegrali kolejny mecz sparingowy tym razem z Victorią Łany. 5 marca seniorzy rozpoczęli zmagania w rozgrywkach Pucharu Polski, zmierzyli się z LZS Stare Koźle.9 marca trampkarze Unii rozegrali pierwszy mecz sparingowy. 13 marca seniorzy inaugurowali rundę wiosenną w piłkarskiej B klasie z Naprzodem Długomiłowice. 26 marca seniorzy rozegrali kolejny mecz w ramach Pucharu Polski z KS Sławięcice.6 sierpnia seniorzy rozegrali pierwszy mecz sparingowy rundy jesiennej z LZS Łężce. 15 sierpnia na boisku w Polskiej Cerekwi odbył się turniej piłkarski w którym udział wzięły dwa zespoły Unii ( juniorzy oraz seniorzy) a także goście z Maciowakrza. 13 listopada po raz pierwszy od kilku lat olboje rozegrali mecz na boisku w Polskiej Cerekwi przy sztucznym oświetleniu.20 listopada seniorzy rozpoczęli zmagania w kolejnej edycji Pucharu Polski, grali z Śląskiem Reńska Wieś i awansowali do następnej fazy. 27 listopada seniorzy w rozgrywkach Pucharu Polski pokonali Ruch Steblów i awansowali do rozgrywek w 2017 roku. 3 grudnia zakończono sezon dla drużyn olbojów i seniorów.

Utworzona w 2014 roku strona internetowa Klubu jest na bieżąco odwiedzana przez kibiców. Na dzień 11 października odwiedziło ją blisko 300 tyś, internatów. Kibice Unii na profilu społecznościowym utworzyli profil związany z życiem sympatyków. Zamieszczane są tam krótkie relacje ,zdjęcia. Przez cały rok zatrudniony jest trener, który pracuje z poszczególnymi drużynami. Z inicjatywy kibiców Unii powstały klubowe gadżety – szaliki, które otrzymali kibice, sympatycy, zawodnicy, sponsorzy .

Podsumowując cały rok można stwierdzić, że towarzystwo działa bardzo prężnie. W poszczególnych drużynach grają w większości zawodnicy z terenu gminy Polska Cerekiew. Zarząd Klubu podejmuje różne działania aby jak najwięcej młodych ludzi zachęcić do gry w piłkę nożną.

Działalność finansowa

Składka członkowska zgodnie z uchwałą nr 6/2008 z dnia 14 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wynosi 5 zł miesięcznie. W roku 2016 składki wpłaciło 47 członków.

Środki jakimi dysponowało Towarzystwo to:

- składki członkowskie 2 820,00 zł

- darowizna z cukrowni „Cerekiew” 1 000,00 zł

- darowizna z PBS K- Koźle 500,00 zł

- darowizna od osoby prywatnej 300 ,00 zł

- dotacja otrzymana w wyniku konkursu z urzędu gminy 22500,00 zł

- wpływy z 1 % podatku 4657,10 zł

- opłaty za usługi reklamowe 3 300,00 zł

Wydatki razem w 2016 r. 38689,37 zł

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. 6,25 zł

Zestawienie faktur (rachunków) 2016

Lp.

Numer dokumentu

księgowego

Numer

pozycji

kosztorysu

(zgodnie

z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)

Data wystawienia dokumentu księgowego

Nazwa

kosztu

Kwota (zł)

Z tego

ze środków

pochodzących

z dotacji (zł)

Z tego ze środków finansowych własnych, środków

z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)

Data zapłaty

Przychody

Data wpłaty

Stan konta na 01.01.2016

3424,22 + 1538,20 ( kasa)

4962,42

razem ……………………… zł

1.

Umowa licencyjna nr 53/15/1118

Fakt. VAT FM/M/203/2016/01/0509

25.01.2016

ZAIKS

213,87

01.02.2016

2.

Fakt.Vat FA000034/2016/D

1.5

26.01.2016

Puchary, statuetki, dyplomy, grawerka

329,45

329,45

01.02.2016

3.

Fakt.nr 11/GC/2016

29.01.2016

Opłata za wynajem hali sportowej

120,00

08.02.2016

4.

Rachunek do umowy zlecenia nr 1/2016 z dnia 18.01.2016

31.01.2016

Trenowanie i przygotowanie drużyny seniorów do rozgrywek

414,29

31.01.2016

5.

Wyciąg nr 1

01.02.2016

prowizja

3,00

01.02.2016

6.

Wyciąg nr 2

04.02.2016

Prowizja

zwrot dotacji do urzędu gminy

4,00

400,00

04.02.2016

7.

Fakt. VAT 91/16

1.10

05.02.2016

Tusz do drukarki

75,00

75,00

05.02.2016

8.

Wyciąg nr 3

08.02.2016

prowizja

1,00

05.02.2016

9.

Wyciąg nr 4

17.02.2016

Dotacja z urzędu gminy

17.02.2016

22500,00 urząd gminy

10.

Fakt.VAT 349/16

1.7

20.02.2016

Olej napędowy

55,35

55,35

20.02.2016

11.

Fakt.VAT FA/6/2016

22.02.2016

Zdjęcia legitymacyjne

495,20

29.02.2016

12.

Fakt.VAT FV/72/02/2016

23.02.2016

Reklama w NGL

369,00

29.02.2016

13.

Fak.VAT 400/16

1.7

27.02.2016

Olej napędowy

36,90

36,90

27.02.2016

14.

Rachunek do umowy zlecenia nr 2/2016 z 01.02.2016

3.3

29.02.2016

Trenowanie i przygotowanie drużyny trampkarzy i seniorów do sezonu

1185,71

1185,71

29.02.2016

15.

Rachunek do umowy o dzieło nr 3/2016 z01.02.2016

2.1

29.02.2016

Przygotowanie obiektu do sezonu, pranie sprzętu, sypanie linii

269,00

269,00

29.02.2016

16.

Faktura VAT FA/000110/2016/D

1.2

29.02.2016

Buty piłkarskie

663,00

663,00

09.03.2016

17.

Przypomnienie InterRisk

2.7

29.02.2016

Ubezpieczenie

520,00

520,00

29.02.2016

18.

Wyciąg nr 5

29.02.2016

prowizja

4,50

29.02.2016

19.

Wyciąg nr 6

01.03.2016

czek

20.

Rachunek SKL/328/2016

2.2

01.03.2016

Opłata za składkę członkowską

120,00

120,00

07.03.2016

21.

Rachunek UDZ/322/2016

2.2.

01.03.2016

Opłata za udział w rozgrywkach

400,00

400,00

07.03.2016

22.

Rachunek SED/326/2016

3.1.

01.03.2016

Ekwiwalent sędziowski

1352,00

1 352,00

07.03.2016

23.

Rachunek nr 5

2.8

03.03.2016

Badania lekarskie

600,00

600,00

03.03.2016

24.

Wyciąg nr 7

04.03.2016

Opłata za czeki

1,00

25.

Fakt.VAT 445/16

1.7

05.03.2016

Olej napędowy

26,53

26,53

03.03.2016

26.

Wyciąg nr 8

07.03.2016

Prowizja

opłata za czeki

6,00

1,20

21.03.2015

27.

Wyciąg nr 9

09.03.2016

prowizja

1,50

09.03.2016

28.

Fakt.VAT FA 120/03/2016

21.03.2016

Opłata za sprawozdanie finansowe i kadry

600,00

22.03.2016

29.

Fakt.FV 18/3/2016

21.03.2016

Przedłużenie ważności konta premium

156,60

22.03.2016

30.

Wyciąg nr 10

22.03.2016

prowizja

3,00

22.03.2016

31.

Fakt.VAT FA/000205/2016/D

1.2

30.03.2016

Buty. koszulki, bluzy, opaski, puchar, ochraniacze, lód, chorągiewki, piłka, znacznik

2011,04

2011,04

04.04.2016

32.

Fakt.VAT FP/16/2016

1.3

31.03.2016

woda

31,20

31,20

31.03.2016

33.

Fakt.VAT MO176/2016

1.11

31.03.2016

wapno

27,00

27,00

34.

Fakt.FV47/2016

2.9

31.03.2016

Usługa transportowa

350,00

350,00

14.04.2016

35.

Rachunek do umowy zlecenia nr 4/2016 z01.03.2016

3.3

31.03.2016

Trenowanie i przygotowanie drużyny trampkarzy i seniorów

1185,71

1185,71

31.03.2016

36.

Rachunek do umowy o dzieło nr 5/2016 z 01.03.2016

2.1

31.03.2016

Pranie sprzętu, sypanie linii

257,00

257,00

31.03.2016

37.

Wyciąg nr 11

31.03.2016

czek

38.

Wyciąg nr 12

04.04.2016

prowizja

1,50

04.04.2016

39.

Wyciąg nr 13

05.04.2016

prowizja

3,00

05.04.2016

40.

Rachunek SEDP/2/2016

08.04.2016

Opłata za Puchar Polski i obsługę

268,00

15.04.2016

41.

Delegacja sędziowska

09.04.2016

delegacja

98,00

09.04.2016

42.

Fakt. 02/04/2016

10.04.2016

catering

272,00

10.04.2016

43.

Fakt. FV 54/2016

2.9

11.04.2016

Usługa transportowa

120,00

120,00

15.04.2016

44.

Fakt. FV 55/2016

2.9

11.04.2016

Usługa transportowa

200,01

200,01

15.04.2016

45.

Wyciąg nr 14

14.04.2016

prowizja

1,50

14.04.2016

46.

Wyciąg nr 15

15.04.2016

prowizja

3,00

15.04.2016

47.

Fakt. VAT 785/16

1.7

16.04.2016

Olej napędowy

162,96

162,96

16.04.2016

48.

paragon

16.04.2016

Opłata za autostradę

5,00

16.04.2016

49.

paragon

16.04.2016

Opłata za autostradę

5.00

16.04.2016

50.

delegacja

23.04.2016

Delegacja sędziowska

98,00

23.04.2016

51.

Fakt. FV 65/2016

2.9

26.04.2016

Usługa transportowa

300,00

300,00

02.05.2016

53.

Fakt. FV 66/2016

2.9

26.04.2016

Usługa transportowa

200,01

200,01

02.05.2016

54.

Fakt. 05/04/2016

26.04.2016

catering

262,00

26.04.2016

55.

Fakt. VAT FA/000353/2016/D

1.2

28.04.2016

Buty piłkarskie, ochraniacze, rękawice

1147,50

1147,50

02.05.2016

56.

Fakt. VAT FP/24/2016

1.3

29.04.2016

woda

25,04

25,04

29.04.2016

57.

Rachunek do umowy zlecenia nr 6/2016 z 01.04.2016

3.3

30.04.2016

Trenowanie i przygotowanie drużyny trampkarzy i seniorów

1185,71

1185,71

30.04.2016

58.

Rachunek do umowy o dzieło nr 7/2016 z 01.04.2016

2.1

30.04.2016

Pranie sprzętu, sypanie linii

444,00

444,00

30.04.2016

59.

Wyciąg nr 16

02.05.2016

prowizja

3,00

02.05.2016

60.

Wyciąg nr 17

05.05.2016

czek

61.

Rachunek nr SED/365/2016

06.05.2016

Ekwiwalent sędziowski za rundę Wiosna 2016, opłata za obsługę

218,00

09.06.2016

62.

Wyciąg nr 18

09.05.2016

Darowizna,

prowizja

4,50

1 000,00 Cukrownia

63.

delegacja

14.05.2016

Delegacja sędziowska

98,00

14.05.2016

64.

Faktura nr 03/05/2016

14.05.2016

catering

252,30

14.05.2016

65.

Faktura FV 76/2016

2.9

15.05.2016

Usługa transportowa

300,00

300,00

23.05.2016

66.

Faktura VAT 1106/16

1.7

21.05.2016

Olej napędowy

117,32

117,32

21.05.2016

67.

Wyciąg nr 19

23.05.2016

prowizja

1,50

23.05.2016

68.

Faktura VAT 1157/16

1.7

28.05.2016

Olej napędowy

111,02

111,02

28.05.2016

69.

Faktura FV 83/2016

2.9

29.05.2016

Usługa transportowa

550,00

419,98

09.06.2016

70.

Faktura VAT FA/000484/2016/D

1.1, 1.2

31.05.2016

Buty piłkarskie, rękawice bramk., opaski kapitana

516,70

516,70

09.06.2016

71.

Rachunek do umowy zlecenia nr 8 z 01.05.2016

3.3

31.05.2016

Trenowanie i przygotowanie drużyny trampkarzy i seniorów

1185,71

1185,71

31.05.2016

72.

Rachunek do umowy o dzieło nr 9 z dnia 01.05.2016

31.05.2016

Pranie sprzętu, sypanie linii

420,00

31.05.2016

73.

Wyciąg nr 20

01.06.2016

czek

74.

Faktura VAT FP/29/2016

1.3

03.06.2016

woda

39,70

39,70

03.06.2016

75.

Faktura VAT 1235/16

1.7

04.06.2016

Olej napędowy

187,00

187,00

04.06.2016

76.

Wyciąg nr 21

09.06.2016

prowizja

7,50

09.06.2016

77.

catering

11.06.2016

catering

465,00

11.06.2016

78.

Faktura FV 104/2016

14.06.2016

Usługa transportowa

280,00

04.07.2016

79.

Faktura VAT 591/16

1.10

20.06.2016

Tusz do drukarki

75,00

75,00

20.06.2016

80.

Faktura VAT MO512/2016

1.8

30.06.2016

Proszek do prania

39,80

39,80

07.07.2016

81.

Faktura VAT FP/40/2016

1.3

02.07.2016

woda

20,92

20,93

02.07.2016

88.

Rachunek korekta RKKOR/139/07/2016

04.07.2016

Korekta do ekwiwalent sędziowski za rundę Wiosna 2016 –II

( zminusowano przy fakturze SED/726/2016 z 01.09.2016)

89.

Wyciąg nr 22

04.07.2016

prowizja

1,50

04.07.2016

90.

Wyciąg nr 23

07.07.2016

prowizja

1,00

07.07.2016

91.

Wyciąg nr 24

15.07.2016

Podatek 1%

15.07.2016

778,70

1367,30

92.

Wyciąg nr 25

19.07.2016

Podatek 1%

19.07.2016

23,40

93.

Wyciąg nr 26

21.07.2016

Podatek 1%

21.07.2016

2475,40

94.

Wyciąg nr 27

27.07.2016

Podatek 1%

27.07.2016

12,30

95.

Faktura 09/08/2016

14.08.2016

catering

462,80

14.08.2016

96.

Faktura nr 47

18.08.2016

Badanie lekarskie

495,00

18.08.2016

97.

Polisa 1111 nr 4187054

20.08.2016

Ubezpieczenie zawodników

889,00

23.08.2016

98.

Wyciąg nr 28

23.08.2016

prowizja

1,50

23.08.2016

99.

Faktura VAT nr FA/000824/2016/D

1.1, 1.2

25.08.2016

Buty piłkarskie, rękawice bramk., piłka

1006,90

1006,90

05.09.2016

100.

Faktura FV 142/2016

29.08.2016

Usługa transportowa

150,00

19.09.2016

101.

Faktura VAT FA/000860/2016/D

1.2

30.08.2016

Buty piłkarskie, skarpetogetry

516,70

516,70

05.09.2016

102.

Rachunek do umowy zlecenia nr 10/2016 z 01.08.2016

3.3

31.08.2016

Przygotowanie do sezonu i prowadzenie drużyn juniorów i seniorów

1185,71

1185,71

31.08.2016

103.

Rachunek do umowy o dzieło nr 11/2016 z 01.08.2016

31.08.2016

Przygotowanie obiektu do sezonu

374,00

31.08.2016

104.

Wyciąg nr 29

31.08.2016

czek

105.

Faktura VAT FP/61/2016

1.3

31.08.2016

woda

42,78

42,78

31.08.2016

106.

Rachunek nr UDZ/688/2016

01.09.2016

Opłata za udział w rozgrywkach jesień 2016

400,00

09.09.2016

107.

Rachunek nr SED/726/2016

3.1

01.09.2016

Ekwiwalent sędziowski za rundę Jesień 2016,opłata za obsługę

1041,00

719,45

09.09.2016

108.

Faktura nr 6

02.09.2016

Naprawa strojów piłkarskich

240,00

02.09.2016

109.

Wyciąg nr 30

05.09.2016

prowizja

4,50

05.09.2016

110.

Faktura FV154/2016

07.09.2016

Usługa transportowa

250,00

29.09.2016

111.

Wyciąg nr 31

09.09.2016

prowizja

1,50

09.09.2016

112.

Wyciąg nr 32

19.09.2016

prowizja

1,50

10.09.2016

500,00 darowizna

113.

Faktura VAT 2338/16

1.7

24.09.2016

Olej napędowy

154,08

154,08

24.09.2016

114.

Faktura nr 43/2016

26.09.2016

Palma pogrzebowa

80,00

26.09.2016

115.

Firma Wielobranżowa Tomasz Sip

26.09.2016

Usługa reklamowa

26.09.2016

500,00

116.

Centrum Szkoleniowo-Usługowe Janusz Bryndal

26.09.2016

Usługa reklamowa

04.10.2016

600,00

117.

Faktura FV 168/2016

27.09.2016

Usługa transportowa

250,00

05.10.2016

118.

Wyciąg nr 33

29.09.2016

prowizja

3,00

29.09.2016

119.

Faktura FV33/09/2016

1.2

29.09.2016

Obuwie sportowe

315,00

315,00

29.09.2016

120.

Faktura VAT FA/000983/2016/D

1.2

30.09.2016

Buty piłkarskie, lód

707,00

707,00

05.10.2016

121.

Wyciąg nr 34

30.09.2016

czek

122.

Rachunek do umowy o dzieło nr 13/2016 z 01.09.2016

30.09.2016

Sypanie linii, pranie sprzętu

315,00

30.09.2016

123.

Rachunek do umowy zlecenia nr 12/2014 z 01.09.2016

30.09.2016

Trenowanie i prowadzenie drużyny juniorów i seniorów

1185,71

30.09.2016

124.

Faktura VAT FP/71/2016

1.3

01.10.2016

woda

14,22

14,22

01.10.2016

125.

Faktura nr 01/10/2016

01.10.2016

catering

287,06

01.10.2016

126.

FHU Ogród serwis Adam Dziaczko

03.10.2016

Usługa reklamowa

400,00

127.

Faktura FV6/10/2016

04.10.2016

Przedłużenie ważności konta Premium dla strony www

156,60

05.10.2016

128.

Wyciąg nr 35

04.10.2016

Wpłata za usługi reklamowe

( Bryndal)

129.

Wyciąg nr 36

05.10.2016

prowizja

7,50

05.10.2016

130.

Platan Konserwacja i Pielęgnacja Zieleni M. Marucha

07.10.2016

Usługa reklamowa

12.10.2016

1 000,00

131.

Piekarnia s.c. Łucja Jerzy Wieczorek

07.10.2016

Usługa reklamowa

12.10.2016

500,00

132.

Faktura nr FV 176/2016

09.10.2016

Usługa transportowa

200,01

27.10.2016

133.

Wyciąg nr 37

12.10.2016

Wpłaty za usługi reklamowe

( Wieczorek, Marucha)

134.

Wyciąg nr 38

17.10.2016

Darowizna Majchrowicz

17.10.2016

200,00

135.

Usługi transportowe A. Szewior

17.10.2016

Usługa reklamowa

07.11.2016

300,00

136.

Wyciąg nr 39

18.10.2016

Wpłata za usługę reklamową

( A. Dziaczko )

137.

Rachunek nr RK-KE/142/2016

21.10.2016

Transfer zawodnika i zgłoszenie nowego zawodnika

55,00

138.

Faktura FV 191/2016

23.10.2016

Usługa transportowa

720,01

27.10.2016

139.

Faktura VAT FA/001099/2016/D

1.2

27.10.2016

Buty piłkarskie, spodnie bramkarskie, ochraniacze

507,40

507,40

08.11.2016

140.

Wyciąg nr 40

27.10.2016

prowizja

1,50

27.10.2016

141.

Faktura VAT 16/10/2016

30.10.2016

catering

189,62

30.10.2016

142.

Faktura VAT FP/77/2016

1.15

31.10.2016

słodycze

108,32

108.32

08.11.2016

143.

Faktura VAT FP/78/2016

1.3

31.10.2016

woda

26,34

26,34

144.

Faktura VAT MO851/2016

1.8

31.10.2016

Proszek do prania

33,00

33,00

08.11.2016

145.

Rachunek do umowy o dzieło nr 15/2016 z01.10.2016

31.10.2016

Sypanie linii, pranie sprzętu

456,00

31.10.2016

146.

Rachunek do umowy zlecenia nr 14/2016 z 01.10.2016

31.10.2016

Trenowanie i prowadzenie drużyny juniorów i seniorów

1185,71

31.10.2016

147.

Wyciąg nr 41

03.11.2016

czek

03.11.2016

148.

Orzeczenie nr 267/16/17 z 03.11.2016

03.11.2016

Kara finansowa

100,00

22.11.2016

149.

Faktura VAT 01/11/2016

05.11.2016

catering

293,26

05.11.2016

150.

delegacja

05.11.2016

Delegacja sędziowska

98,00

05.11.2016

151.

Wyciąg nr 42

07.11.2016

Wpłata za usługę reklamową

  1. Szewior )

152.

Wyciąg nr 43

08.11.2916

prowizja

6,50

08.11.2016

153.

Faktura FV 207/2016

09.11.2016

Usługa transportowa

220,00

22.11.2016

154.

Faktura VAT 2826/16

1.7

12.11.2016

Olej napędowy

113,10

113,10

12,11.2016

155.

delegacja

17.11.2016

Delegacja sędziowska

98,00

17.11.2016

156.

Wyciąg nr 44

18.11.2016

Opłata za żółte kartki

prowizja

50,00

1,50

18.11.2016

157.

delegacja

19.11.2016

Delegacja sędziowska

98,00

19.11.2016

158.

Rachunek nr RK/185/11/2016

21.11.2016

Żółta kartka

Zapłacono 18.11.2016

159.

Rachunek nr SEDP/127/2016

22.11.2016

Opłata Puchar Polski –jesień 2016

134,00

02.12.2016

160.

Wyciąg nr 45

22.11.2016

prowizja

3,00

22.11.2016

161.

Faktura VAT 07/11/2016

23.11.2016

catering

278,00

23.11.2016

162.

Faktura VAT 08/11/2016

23.11.2016

Catering

284,40

23.11.2016

163.

Faktura VAT 2946/16

1.7

26.11.2016

Olej napędowy

178,40

178,40

26.11.2016

164.

Rachunek do umowy o dzieło nr 17/2016 z02.11.2016

28.11.2016

Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie po sezonie

374,00

28.11.2016

165.

Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2016 z 01.11.2016

28.11.2016

Trenowanie i prowadzenie drużyny seniorów

710,99

28.11.2016

166.

Rachunek SEDP/19/2016

29.11.2016

Puchar Polski sędzia główny

134,00

07.12.2016

167.

Faktura FA/001235/2016/D

1.2

30.11.2016

Buty piłkarskie

278,00

278,00

14.12.2016

168.

Wyciąg nr 46

02.12.2016

prowizja

6,00

02.12.2016

169.

Wyciąg nr 47

06.12.2016

Darowizna

Teresa Srebrniak

06.12.2016

100,00

170.

Wyciąg nr 48

07.12.2016

prowizja

1,50

07.12.2016

171.

Rachunek korekta RKKOR/120/12/2016

08.12.2016

Korekta do rachunku SED/726/2016 z 01.09.2016

-109,00 ( zminusowane zostanie z 2017 r. z pierwszych opłat)

172.

Wyciąg nr 49

14.12.2016

prowizja

1.50

14.12.2016

173.

Faktura FA/001324/2016/D

1.1

19.12.2016

piłki

320,00

20.12.2016

174.

Wyciąg nr 50

20.12.2016

prowizja

1,50

20.12.2016

175.

Składki członkowskie

2820,00

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?